чикл

 • 101су — 1. Ике водород һәм бер кислород атомнарыннан торган кушылма (H2O) ; иссез, төссез (бик аз гына зәңгәрсу) , гадәти шартларда сыек матдә; 0 градуста туңа һәм 100 градуста парга әйләнә 2. Төп өлеше су матдәсеннән торган күп төрле сыекчаларның… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 102сукыр — с. 1. Күрү тойгысыннан мәхрүм, күрә алмый торган 2. күч. Әйләнә тирәдәге эшләрне күрмәүче, хәлне белмәүче, бик игътибарсыз. Надан 3. күч. Кеше ихтыярында булмаган очраклыкка нигезләнгән, стихияле (табигать көчләре һ. б.). Анык нигезе, әзме күпме… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 103таможня — Ил чикләрендә чит илләрдән кертелә торган товарларны тикшереп, карап, аларга махсус тамга суга һәм пошлина ала торган пункт. Дәүләттә пошлина мәсьәләләре белән шөгыльләнә торган хөкүмәт органы. Пошлина алу системасы (тәртибе) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 104тиен — (ТИЕНЛЕК) (ТИЕНЛӘП) – I. 1. Урманнарда башлыча чикләвек, бөреләр һ. б. белән тукланып яши торган кимерүче җәнлек. II. ТИЕН – 1. Сумның йөздән бер өлешенә тигез акча берәмлеге, шул кыйммәт бәрабәрендәге вак акча. Аз, ләкин шул көенчә дә исәпкә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 105тик — I. Хәрәкәтсез. Бер көе, һаман бер рәвештә. Эшсез, эшләмичә, буш (башлыча, механик хәрәкәтне яки хәрәкәтсезлекне белдергән фигыльләр белән) тик кенә йөрү. сөйл. Ник соравына каршы әйтелә торган кире мәгънәле сүз ник болай эшләдең? – Тик. . II. ТИК …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 106томалау — (ТОМАЛАНУ) – 1. Нин. б. ачыклыкны, тишек ярыкны берәр нәрсә белән каплау. Мич, самавыр кебек нәрсәләрнең, шулай ук мунчаның, өйнең төтен чыгу юлын (морҗасын, төнлеген һ. б.) каплап ябып кую 2. Билгеле бер урынны, төшне тоташ каплау, берәр нәрсә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 107төш — I. и. 1. Йоклаганда элек үткән нәрсәләрне, вакыйгаларны, кешеләрне кабаттан күрү, кичерү халәте; йоклаганда күз алдына килә торган нәрсәләр, кичерешләр 2. күч. Тормышка ашмый торган, хыялый, чынбарлыкта булмаган нәрсә тур.. ТӨШ ЮРАУ – Төштә… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 108тук — I. с. 1. Туйганчы, тамагы тиз генә ачмаслык итеп ашаган; ачлык сизми торган; киресе: ач. и. Шундый кеше ач хәлен тук белмәс. рәв. Туйганчы ашап, үзеңдә ачлык сизмичә. Туйганчы ашаган кешегә яки хайванга хас тук йөз 2. Эре, тулы булып өлгергән,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 109туктау — (ТУКТАТУ) – 1. Йөрешне, хәрәкәтне өзү, бүлү, бетерү, хәрәкәтсез калу 2. Теге яки бу эшне эшләүдән тукталу, тыелу, чикләнү. үз эшен, шөгылен вакытлыча өзү, бүлү. Өзелү, бетү, дәвам итмәү 3. Чыкмый башлау, яшәеше бетү (вакытлы матбугат тур.) 4.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 110тулы — с. 1. Берәр нәрсә белән эче бөтенләй тулган 2. Суы яр кырыйларына кадәр җиткән; күп сулы 3. Өстенә, өслегенә берәр нәрсә күпләп куелган, тезелгән 4. Таза, көр, симез. Күперенке, кабарынкы, туенган (мәс. үсемлекләр) 5. күч. Теге яки бу эш, хис… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге